Το γραφείο μας ιδρύθηκε το 2000

Βασικός στόχος – φιλοσοφία και επιδίωξη του Γραφείου μας ήταν και είναι ο σεβασμός των κεκοιμημένων και παράλληλα η επαγγελματική στήριξη των συγγενών των κεκοιμημένων.

Το έμπειρο και άρτια εξειδικευμένο προσωπικό του γραφείου μας σε συνδυασμό με της σύγχρονες και άρτιες εγκαταστάσεις μας παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο υπηρεσιών.

Το Γραφείο μας κατέχει όλες της απαραίτητες άδειες και προδιαγραφές για την σωστή λειτουργία.

Άδεια Λειτουργίας